Dry needling (nålbehandling), Styrketest, Frusen axel (frusen skuldra) & Onkologisk rehabilitering – Skadekompassen

Dry needling (nålbehandling), Styrketest, Frusen axel (frusen skuldra) & Onkologisk rehabilitering resulterade i 1 vårdgivare