Idrottsmedicinsk rehabilitering, Ont i armbågen, Frusen axel (frusen skuldra) & KBT – Skadekompassen

Idrottsmedicinsk rehabilitering, Ont i armbågen, Frusen axel (frusen skuldra) & KBT resulterade i 1 vårdgivare