Idrottsmedicinsk rehabilitering, Ont i armbågen, Frusen axel (frusen skuldra) & Långvarig smärta – Skadekompassen

Idrottsmedicinsk rehabilitering, Ont i armbågen, Frusen axel (frusen skuldra) & Långvarig smärta resulterade i 4 vårdgivare