Idrottsmedicinsk rehabilitering, Frusen axel (frusen skuldra) & Basal Kroppskännedom (BK) - Grundläggande nivå (C) – Skadekompassen

Idrottsmedicinsk rehabilitering, Frusen axel (frusen skuldra) & Basal Kroppskännedom (BK) - Grundläggande nivå (C) resulterade i 1 vårdgivare