Idrottsmedicinsk rehabilitering, Ont i armbågen, Frusen axel (frusen skuldra) & Stressproblematik – Skadekompassen

Idrottsmedicinsk rehabilitering, Ont i armbågen, Frusen axel (frusen skuldra) & Stressproblematik resulterade i 3 vårdgivare