Idrottsmedicinsk rehabilitering, Klinisk undersökning och diagnostik, Ont i käkleden, Frusen axel (frusen skuldra) & Stressproblematik – Skadekompassen

Idrottsmedicinsk rehabilitering, Klinisk undersökning och diagnostik, Ont i käkleden, Frusen axel (frusen skuldra) & Stressproblematik resulterade i 3 vårdgivare