Idrottsmedicinsk rehabilitering, Ultraljudsundersökning, Frusen axel (frusen skuldra) & Stressproblematik – Skadekompassen

Idrottsmedicinsk rehabilitering, Ultraljudsundersökning, Frusen axel (frusen skuldra) & Stressproblematik resulterade i 2 vårdgivare