Idrottsmedicinsk rehabilitering, JEMS, Ont i armbågen & Frusen axel (frusen skuldra) – Skadekompassen

Idrottsmedicinsk rehabilitering, JEMS, Ont i armbågen & Frusen axel (frusen skuldra) resulterade i 3 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering