Kapseltöjning - axel & Frusen axel (frusen skuldra) – Skadekompassen

Kapseltöjning - axel & Frusen axel (frusen skuldra) resulterade i 22 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering