Kapseltöjning - axel, Arbets EKG, Ont i huvudet, Frusen axel (frusen skuldra) & Injektionsbehandling (OMI) – Skadekompassen

Kapseltöjning - axel, Arbets EKG, Ont i huvudet, Frusen axel (frusen skuldra) & Injektionsbehandling (OMI) resulterade i 1 vårdgivare