Kapseltöjning - axel, Frusen axel (frusen skuldra) & Lymfdrainage – Skadekompassen

Kapseltöjning - axel, Frusen axel (frusen skuldra) & Lymfdrainage resulterade i 1 vårdgivare