Kapseltöjning - axel, Frusen axel (frusen skuldra) & Ortopedisk kirurgisk rehabilitering – Skadekompassen

Kapseltöjning - axel, Frusen axel (frusen skuldra) & Ortopedisk kirurgisk rehabilitering resulterade i 9 vårdgivare