Kapseltöjning - axel, Frusen axel (frusen skuldra) & Reumatologisk rehabilitering – Skadekompassen

Kapseltöjning - axel, Frusen axel (frusen skuldra) & Reumatologisk rehabilitering resulterade i 2 vårdgivare