Kapseltöjning - axel, Ont i underben-vrist-fotled, Frusen axel (frusen skuldra) & Stressproblematik – Skadekompassen

Kapseltöjning - axel, Ont i underben-vrist-fotled, Frusen axel (frusen skuldra) & Stressproblematik resulterade i 2 vårdgivare