Kapseltöjning - axel, Ultraljudsundersökning, Frusen axel (frusen skuldra) & Stressproblematik – Skadekompassen

Kapseltöjning - axel, Ultraljudsundersökning, Frusen axel (frusen skuldra) & Stressproblematik resulterade i 1 vårdgivare