Kapseltöjning - axel, Cykelergometertest & Frusen axel (frusen skuldra) – Skadekompassen

Kapseltöjning - axel, Cykelergometertest & Frusen axel (frusen skuldra) resulterade i 3 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering