Kapseltöjning - axel, Funktionell rörelseanalys & Frusen axel (frusen skuldra) – Skadekompassen

Kapseltöjning - axel, Funktionell rörelseanalys & Frusen axel (frusen skuldra) resulterade i 7 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering