Kapseltöjning - axel, Funktionell rörelseanalys, Ont i axeln & Frusen axel (frusen skuldra) – Skadekompassen

Kapseltöjning - axel, Funktionell rörelseanalys, Ont i axeln & Frusen axel (frusen skuldra) resulterade i 9 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering