Kapseltöjning - axel, Funktionell rörelseanalys, Ont i axeln, Frusen axel (frusen skuldra) & Ortopedisk Medicin International (OMI) - basexamen – Skadekompassen

Kapseltöjning - axel, Funktionell rörelseanalys, Ont i axeln, Frusen axel (frusen skuldra) & Ortopedisk Medicin International (OMI) - basexamen resulterade i 7 vårdgivare