Kapseltöjning - axel, Funktionell rörelseanalys, Ont i huvudet, Frusen axel (frusen skuldra) & Hjärt och kärlsjukdomar – Skadekompassen

Kapseltöjning - axel, Funktionell rörelseanalys, Ont i huvudet, Frusen axel (frusen skuldra) & Hjärt och kärlsjukdomar resulterade i 1 vårdgivare