Kapseltöjning - axel, Funktionell rörelseanalys, Ont i huvudet, Frusen axel (frusen skuldra) & Injektionsbehandling av små leder – Skadekompassen

Kapseltöjning - axel, Funktionell rörelseanalys, Ont i huvudet, Frusen axel (frusen skuldra) & Injektionsbehandling av små leder resulterade i 1 vårdgivare