Kapseltöjning - axel, Funktionell rörelseanalys, Ont i huvudet, Frusen axel (frusen skuldra) & Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) - steg II – Skadekompassen

Kapseltöjning - axel, Funktionell rörelseanalys, Ont i huvudet, Frusen axel (frusen skuldra) & Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) - steg II resulterade i 4 vårdgivare