Kapseltöjning - axel, Funktionell rörelseanalys, Ont i huvudet, Frusen axel (frusen skuldra) & Smärta och smärtrehabilitering – Skadekompassen

Kapseltöjning - axel, Funktionell rörelseanalys, Ont i huvudet, Frusen axel (frusen skuldra) & Smärta och smärtrehabilitering resulterade i 4 vårdgivare