Kapseltöjning - axel, Funktionell rörelseanalys, Ont i käkleden & Frusen axel (frusen skuldra) – Skadekompassen

Kapseltöjning - axel, Funktionell rörelseanalys, Ont i käkleden & Frusen axel (frusen skuldra) resulterade i 4 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering