Kapseltöjning - axel, Funktionell rörelseanalys, Frusen axel (frusen skuldra) & Fotens skador och sjukdomar – Skadekompassen

Kapseltöjning - axel, Funktionell rörelseanalys, Frusen axel (frusen skuldra) & Fotens skador och sjukdomar resulterade i 3 vårdgivare