Kapseltöjning - axel, Funktionell rörelseanalys, Frusen axel (frusen skuldra) & JEMS (certifierad) – Skadekompassen

Kapseltöjning - axel, Funktionell rörelseanalys, Frusen axel (frusen skuldra) & JEMS (certifierad) resulterade i 1 vårdgivare