Kapseltöjning - axel, Funktionell rörelseanalys, Frusen axel (frusen skuldra) & Knäkirurgi – Skadekompassen

Kapseltöjning - axel, Funktionell rörelseanalys, Frusen axel (frusen skuldra) & Knäkirurgi resulterade i 1 vårdgivare