Kapseltöjning - axel, Funktionell rörelseanalys, Frusen axel (frusen skuldra) & Långvarig smärta – Skadekompassen

Kapseltöjning - axel, Funktionell rörelseanalys, Frusen axel (frusen skuldra) & Långvarig smärta resulterade i 3 vårdgivare