Kapseltöjning - axel, Funktionell rörelseanalys, Frusen axel (frusen skuldra) & McKenzie/MDT (A-B) – Skadekompassen

Kapseltöjning - axel, Funktionell rörelseanalys, Frusen axel (frusen skuldra) & McKenzie/MDT (A-B) resulterade i 4 vårdgivare