Kapseltöjning - axel, Funktionell rörelseanalys, Ont i underben-vrist-fotled, Frusen axel (frusen skuldra) & Mental hälsa – Skadekompassen

Kapseltöjning - axel, Funktionell rörelseanalys, Ont i underben-vrist-fotled, Frusen axel (frusen skuldra) & Mental hälsa resulterade i 1 vårdgivare