Kapseltöjning - axel, Funktionell rörelseanalys, Frusen axel (frusen skuldra) & Ortopedisk Medicin International (OMI) - högre examen – Skadekompassen

Kapseltöjning - axel, Funktionell rörelseanalys, Frusen axel (frusen skuldra) & Ortopedisk Medicin International (OMI) - högre examen resulterade i 4 vårdgivare