Kapseltöjning - axel, Funktionell rörelseanalys, Ont i armen, Frusen axel (frusen skuldra) & Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) - steg III – Skadekompassen

Kapseltöjning - axel, Funktionell rörelseanalys, Ont i armen, Frusen axel (frusen skuldra) & Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) - steg III resulterade i 1 vårdgivare