Kapseltöjning - axel, Funktionell rörelseanalys, Frusen axel (frusen skuldra) & Psykisk ohälsa – Skadekompassen

Kapseltöjning - axel, Funktionell rörelseanalys, Frusen axel (frusen skuldra) & Psykisk ohälsa resulterade i 1 vårdgivare