Kapseltöjning - axel, Funktionell rörelseanalys, Frusen axel (frusen skuldra) & Reumatologi – Skadekompassen

Kapseltöjning - axel, Funktionell rörelseanalys, Frusen axel (frusen skuldra) & Reumatologi resulterade i 2 vårdgivare