Kapseltöjning - axel, Funktionell rörelseanalys, Frusen axel (frusen skuldra) & Smärtbehandling – Skadekompassen

Kapseltöjning - axel, Funktionell rörelseanalys, Frusen axel (frusen skuldra) & Smärtbehandling resulterade i 4 vårdgivare