Kapseltöjning - axel, Funktionell rörelseanalys, Golfskador och golfrelaterade skador, Frusen axel (frusen skuldra) & Stressproblematik – Skadekompassen

Kapseltöjning - axel, Funktionell rörelseanalys, Golfskador och golfrelaterade skador, Frusen axel (frusen skuldra) & Stressproblematik resulterade i 2 vårdgivare