Kapseltöjning - axel, Funktionell rörelseanalys, Frusen axel (frusen skuldra) & Yrsel – Skadekompassen

Kapseltöjning - axel, Funktionell rörelseanalys, Frusen axel (frusen skuldra) & Yrsel resulterade i 3 vårdgivare