Kapseltöjning - axel, Långtids EKG & Frusen axel (frusen skuldra) – Skadekompassen

Kapseltöjning - axel, Långtids EKG & Frusen axel (frusen skuldra) resulterade i 1 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering