Kortisoninjektion, Frusen axel (frusen skuldra) & Långvarig smärta – Skadekompassen

Kortisoninjektion, Frusen axel (frusen skuldra) & Långvarig smärta resulterade i 1 vårdgivare