Kortisoninjektion, Frusen axel (frusen skuldra) & McKenzie/MDT (examen) – Skadekompassen

Kortisoninjektion, Frusen axel (frusen skuldra) & McKenzie/MDT (examen) resulterade i 1 vårdgivare