Kortisoninjektion, Blodprov, Ont i hälen & Frusen axel (frusen skuldra) – Skadekompassen

Kortisoninjektion, Blodprov, Ont i hälen & Frusen axel (frusen skuldra) resulterade i 2 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering