Kortisoninjektion, Blodprov, Frusen axel (frusen skuldra) & Injektionsbehandling (OMI) – Skadekompassen

Kortisoninjektion, Blodprov, Frusen axel (frusen skuldra) & Injektionsbehandling (OMI) resulterade i 2 vårdgivare