Kortisoninjektion, Blodprov, Frusen axel (frusen skuldra) & Ortopedisk Medicin International (OMI) - högre examen – Skadekompassen

Kortisoninjektion, Blodprov, Frusen axel (frusen skuldra) & Ortopedisk Medicin International (OMI) - högre examen resulterade i 1 vårdgivare