Läkemedel och medicinering, Spirometri, Ont i armen, Frusen axel (frusen skuldra) & Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) - steg II – Skadekompassen

Läkemedel och medicinering, Spirometri, Ont i armen, Frusen axel (frusen skuldra) & Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) - steg II resulterade i 1 vårdgivare