Läkemedel och medicinering, Ont i armen, Frusen axel (frusen skuldra) & Ortopedi – Skadekompassen

Läkemedel och medicinering, Ont i armen, Frusen axel (frusen skuldra) & Ortopedi resulterade i 1 vårdgivare

Dr Niklas Wångdahl

Ortopedia, Östra Järnvägsgatan 25, 111 20 Stockholm

Facettledsblockad, Fysioterapi (sjukgymnastik), HVIGI (HVI) - High Volume Image Guided Injection, Idrottsmedicinsk rehabilitering, Kapseltöjning - axel m.fl.