Läkemedel och medicinering, Arbets EKG, Ont i armen & Frusen axel (frusen skuldra) – Skadekompassen

Läkemedel och medicinering, Arbets EKG, Ont i armen & Frusen axel (frusen skuldra) resulterade i 1 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering