Allmänläkare, Läkemedel och medicinering, Ont i armen & Frusen axel (frusen skuldra) – Skadekompassen

Din sökning på Allmänläkare, Läkemedel och medicinering, Ont i armen & Frusen axel (frusen skuldra) resulterade i 3 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering

Dr Niklas Wångdahl

Ortopedia, Östra Järnvägsgatan 25, 111 20 Stockholm

Facettledsblockad, Fysioterapi (sjukgymnastik), HVIGI (HVI) - High Volume Image Guided Injection, Idrottsmedicinsk rehabilitering, Kapseltöjning - axel m.fl.