Laserbehandling (LLLT), Ont i armbågen, Frusen axel (frusen skuldra) & Idrottsmedicin (minst steg 2) – Skadekompassen

Laserbehandling (LLLT), Ont i armbågen, Frusen axel (frusen skuldra) & Idrottsmedicin (minst steg 2) resulterade i 5 vårdgivare