Laserbehandling (LLLT), Ont i armbågen, Frusen axel (frusen skuldra) & Idrottsmedicin (minst steg 1) – Skadekompassen

Laserbehandling (LLLT), Ont i armbågen, Frusen axel (frusen skuldra) & Idrottsmedicin (minst steg 1) resulterade i 4 vårdgivare