Laserbehandling (LLLT), Ont i armbågen, Frusen axel (frusen skuldra) & Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) - steg II – Skadekompassen

Laserbehandling (LLLT), Ont i armbågen, Frusen axel (frusen skuldra) & Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) - steg II resulterade i 3 vårdgivare